Nabór na stanowisko pracy INSPEKTOR ds. eksploatacji portu

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ogłasza
nabór na stanowisko pracy
INSPEKTOR ds. eksploatacji portu

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – pełen etat
Miejsce zatrudnienia – Kołobrzeg
WYMAGANIA :
Wykształcenie: wyższe (preferowane: zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja)
Staż pracy: minimum 3 lata na stanowisku biurowym, doświadczenie w zakresie gospodarki nieruchomościami będzie dodatkowym atutem
Znajomość języków obcych: angielski w mowie i piśmie
Dodatkowe wymagania: znajomość obsługi pakietu Office, komunikatywność, kreatywność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, bardzo dobra organizacja pracy,
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
1.Prowadzenie bieżących spraw z zakresu eksploatacji portu, w szczególności:
– związanych z utrzymaniem i modernizacją infrastruktury portowej będącej we władaniu ZPM Kołobrzeg,
– związanych z ubezpieczeniem majątku ZPM Kołobrzeg,
– prowadzenie nadzoru utrzymania w należytym stanie porządku i czystości nieruchomości,
– przygotowanie do wykonywania usług świadczonych na rzecz  ZPM,
– nadzór nad wykorzystaniem majątku Spółki zgodnie z umowami,
– opracowywanie instrukcji i regulaminów z zakresu eksploatacji,
– opracowanie dokumentów przetargowych zgodnie z regulaminem,
– przygotowanie i opracowanie spraw z zakresu działalności portu,
– przygotowywanie umów dotyczących działalności portu,
– obsługa Kontrahentów ZPM Kołobrzeg w zakresie świadczonych usług.
2. Odpowiedzialność za dekretowaną korespondencję związaną z portami.
3. Współuczestniczenie w przygotowaniu raportów dot. działalności Spółki.
4. Prowadzenie dokumentacji analitycznej.
5. Sporządzanie dokumentów dotyczących sprawozdawczości zewnętrznej i wewnętrznej z zakresu działalności Spółki.
6. Udział w opracowywaniu i aktualizowaniu programów strategii gospodarczych rozwoju Portu Kołobrzeg.
7. Dbanie o wizerunek Spółki
8. Prowadzenie innych spraw związanych z funkcjonowaniem Działu Eksploatacji Portu
WARUNKI PRACY:
Praca biurowa w Kołobrzegu na pełny etat.
WYMAGANE DOKUMENTY:
–          CV
*Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz życiorys, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002r. Nr 101, poz.926 późn .zm.) oraz podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie: do 11.09.2020rdo godz. 15.00  do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41 lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl z dopiskiem w tytule: Nabór na stanowisko pracy – INSPEKTOR ds. eksploatacji portu
Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatam

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email