Celem projektu INCONE60 jest opracowanie koncepcji stworzenia alternatywnej trasy transportowej wzdłuż międzynarodowej drogi wodnej E60 i połączenie jej z siecią innych śródlądowych dróg wodnych – E30, E40 i E70. E60 biegnie wzdłuż europejskich portów, od Gibraltaru po Morze Białe. E30, E40 i E70 to śródlądowe drogi wodne, podłączone do E60. Wraz z rozwojem ruchu towarowego i pasażerskiego na tych drogach wodnych małe i średnie porty obszaru Południowego Bałtyku zyskałyby nowych klientów i zabezpieczyłyby rozwój gospodarczy oraz integrację z większymi systemami transportowymi. Koncepcja obejmie aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne w celu osiągnięcia najlepszych możliwych skutków ekonomicznych. Projekt będzie ukierunkowany na poprawę dostępu obszarów lokalnych i regionalnych do europejskich i transnarodowych dróg wodnych. Działania INCONE60 będą koncentrować się na innowacyjnych rozwiązaniach transportowych w celu osiągnięcia innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska usług transportowych dla obywateli i podmiotów gospodarczych. Zostaną podjęte działania w celu poprawy wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych, a także zwiększenia wydajności transportu. Ponadto działania w ramach projektu będą promować ekologiczne środki transportu i innowacyjne środki napędowe, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia emisji CO2 w działalności transportowej i łagodzenia wpływu systemów transportowych na środowisko. W ramach projektu sformułowany zostanie zestaw rozwiązań transportowych wspierających aktywny rozwój peryferyjnych regionów przybrzeżnych obszaru Południowego Bałtyku, koncentrując się na portach lokalnych jako polach wzrostu. Pomoże to zwiększyć konkurencyjność regionu Morza Bałtyckiego oraz zwiększyć jego dostępność i atrakcyjność. Jednym z tych rozwiązań będzie otwarty model przepływu ładunków w Regionie Południowego Bałtyku, który będzie adresowany szczególnie do sektora biznesowego – obsługi ładunków, spedytorów logistycznych i innych podmiotów transportowych działających w tym obszarze.

 

Partnerzy projektu:

  1. Lider Projektu – Instytut Morski w Gdańsku
  2. EUCC Baltic Office – Litwa
  3. Public Institution Coastal Research and Planning Institute – Litwa
  4. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
  5. Port of Oostende – Belgia

Partnerzy stowarzyszeni projektu:

  1. Atlantic Branch of P.P. Shirshov Institute of Oceanology of Russian Academy of Sciences – Rosja (region Kaliningrad)
  2. Port Elbląg
  3. OT Logistics Group – Żegluga Bydgoska
  4. Mukran Port – Niemcy
  5. Port of Vordingborg – Dania

Strona programu: https://southbaltic.eu/-/incone60#

Udostępnij