Informacja o odpadach znajdujących się na statku przed zawinięciem do portu

Nazwa portu Kołobrzeg Czas przybycia Czas wyjścia
Nazwa statku Znak wyw. IMO No.
Poprzedni port Następny port
Ostatni port w którym zdane były odpady Data
Czy statek zamierza zdawać odpady do portowych urządzeń odbiorczych? Wszystkie Część Nie zamierza

 

Rodzaje i ilości odpadów i pozostałości ładunkowych, które statek zamierza dostarczyć do portowych urządzeń odbiorczych lub które pozostają na statku oraz stopień zapełnienia zbiorników do przechowywania odpadów:

Jeżeli statek zamierza zdać wszystkie odpady należy wypełnić drugą kolumnę. Jeżeli statek zamierza zdać część odpadów lub nie zamierza zdawać żadnych odpadów należy wypełnić wszystkie kolumny.

Rodzaj Ilość odpadów do zdania Max. pojemność zbiornika na odpady Ilość odpadów, które pozostaną na statku Nazwa portu, w którym zostaną zdane odpady pozostające na statku Szacunkowa ilość odpadów, które powstaną od momentu przekazania tej informacji do zawinięcia do następnego portu
1 2 [m3] 3 [m3] 4 [m3] 5 6 [m3]
1. Odpady olejowe / (Waste Oils)
 Szlam
 Wody zęzowe
 Inne(wymień)
2. Śmieci (Garbage)
 Odpady żywnościowe
 Tworzywa sztuczne