Falochron wschodni

Jedną z największych atrakcji Kołobrzegu jest znajdujący się na zakończeniu Portu Pasażerskiego falochron wschodni o długości 308 m.

Podziwiać z niego można redę Portu Kołobrzeg, kursujące statki, a także niesamowite zachody słońca.

Koszt wstępu to 3.00 zł. Do bezpłatnego wstępu upoważnione są dzieci do lat 6 oraz mieszkańcy Kołobrzegu posiadający Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.

Płatne jest w miesiącach letnich w godzinach 9:00-21:00, w pozostałych godzinach i miesiącach falochron jest ogólnodostępny i można z niego korzystać nieodpłatnie.

default