Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu – Etap II

W dniu 15 października 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą “Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu – Etap II”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 132 552,00 zł netto. Dofinansowanie wynosi 112 625,00 zł netto, tj. 85 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

W ramach operacji planowany jest zakup mundurów pruskich oraz instalacja tablic informacyjnych opisujących szlak trzech fortów.

W ramach zadania zaplanowano zakup:

  • repliki munduru pruskiego według wzoru z 1806 roku, szytych na miarę wraz z wyposażeniem (in.: nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pas i patronasz) – 5 szt.
  • repliki munduru pruskiego dziecięcego według wzoru z 1806 roku szytych na miarę wraz z wyposażeniem (m.in.: nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pas i patronasz) – 5 szt.
  • repliki munduru polskiego używanego w 1807 roku pod Kołobrzegiem przez 1 Pułk Piechoty księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego szytych na miarę wraz z wyposażeniem (m.in.: nakrycie głowy, kurtka, spodnie, nakrycie butów, pas i patronasz) – 2 szt.
  • Tablic informacyjnych opisującą Szlak Trzech Fortów czyli fortyfikacji miejskich w Kołobrzegu. Tablice te będą o konstrukcji stalowej, cynkowana, szyba ze szkła hartowanego, podświetlana światłem LED – 3 szt.

Udostępnij