Sauna

Sauna sucha w Porcie Jachtowym 

 

1. Sauna sucha jest czynna codziennie w godzinach 15:00 – 20:00.

2. Rezerwacja telefoniczna jest możliwa pod numerem telefonu 605 353 716.

 

3. Osobą odpowiedzialną za bieżącą obsługę sauny jest Bosman Portu Jachtowego pełniący w danym dniu dyżur, który ma prawo kontrolować stan sauny w każdym czasie.

 

4. Klient zainteresowany korzystaniem z sauny zgłasza się w Biurze Portowym lub dzwoniąc na wskazany numer telefonu.


5. Wszelkich regulacji urządzeń sauny może dokonywać tylko Pracownik Portu Jachtowego.

6. Z sauny jednocześnie mogą korzystać maksymalnie 4 osoby.


7. Opłatę za korzystanie z sauny ustala się w wysokości 20 zł brutto za 30 min.