Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu

W dniu 25 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 13 902,44 zł netto. Dofinansowanie wynosi 8 484,00 zł netto, tj. 61,02 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

W ramach operacji planowany jest zakup czterech pruskich muszkietów skałkowych. W roku 2018 została przeprowadzona gruntowna modernizacja konserwatorska obiektu, ponadto na terenie Wyspy Solnej zlokalizowana zostanie ścieżka edukocyjno – historyczna. Kolejnym etapem wykorzystania Reduty Morast jest działanie zmierzające tak zwanego „ożywienia obiektu”, poprzez zakup akcesoriów takich jak: mundury, broń białą czy inne akcesoria militarne  a kończąc na armatach. Elementy te w przyszłości będą wykorzystane przez grupę rekonstrukcyjną z Kołobrzegu. Grupa rekonstrukcyjna docelowo mogłaby funkcjonować jako stała grupa, która odgrywałaby inscenizację i szkolenia wewnątrz reduty.

Wykonanie zadania przyczyni się do utworzenia nowych akcji promocyjnych związanych z promocja obszaru historii i tradycji w związku z realizacją LSR.

Udostępnij