Działania na rzecz ochrony przed kłusownikami w Porcie Kołobrzeg

W dniu 16 maja 2019 r. Prezes  Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Działania na rzecz ochrony przed kłusownikami w Porcie Kołobrzeg”. W ramach operacji planowany jest zakup oraz instalacja wysokiej jakości sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do monitorowania Portu Kołobrzeg. Będzie on miał za zadanie poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz wspomaganie walki z nielegalnymi połowami głównie w ujściu rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego. Monitoring będzie miał również znaczenie prewencyjne zabezpieczające przed aktami wandalizmu. Dzięki operacji będzie zapewniony nadzór nad terenami portowymi a obraz z kamer będzie automatycznie zapisywany oraz dokumentowany w cyfrowej pamięci rejestratora, z uwzględnieniem daty i dokładnego czasu.

Wartość zadania: 51 370,77 zł netto

Kwota dofinansowania: 43 151,00 zł netto

Stopień dofinansowania: 84%

Jest to już druga umowa o dofinansowanie podpisana przez ZPM Kołobrzeg w tym roku w  ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” po „Ekspozycji historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu” (kwota dofinansowania 175 959,00 zł netto) oraz „Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu” (kwota dofinansowania 9 426,00 zł netto).

Udostępnij