Kontakt

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100  Kołobrzeg

tel/fax.  94  351 67 65
serwis internetowy: www.zpmkolobrzeg.pl
adres e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr rejestrowy: 0000157554
Kapitał zakładowy:   34 149 000,00 PLN
Regon: 331046773
NIP: 671 160 27 94

CAŁODOBOWY NUMER DYŻURNY:  534  106  853 

NAZWA NUMER TELEFONU WEW.
Sekretariat – Karolina Lechocka
sekretariat@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 22
Prezes – Artur Lijewski
a.lijewski@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 22
Dyrektor Operacyjny – Wiktor Popiołek
w.popiolek@zpmkolobrzeg.pl
94 351-67-65 22
Kierownik Portu Handlowego – Sebastian Ziegler
s.ziegler@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65
785 881 402
29
Kierownik Portu Jachtowego – Artur Robaczyński
a.robaczynski@zpmkolobrzeg.pl
785 882 842
Kierownik Portu Rybackiego – Michał Zięba
m.zieba@zpmkolobrzeg.pl
605 353 803
Inspektor ds. eksploatacji portu i ochrony środowiska – Dominika Ostrysz
d.ostrysz@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 50
Inspektor ds. eksploatacji portu i serwisu portowego – Józef Macko
j.macko@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65
605 353 801
Inspektor ds. budowlanych – Stanisława Babińska
s.babinska@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 25
Inspektor ds. analiz – Marzena Cap
m.cap@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 55
Księgowa – Ewa Kołowska
e.kolowska@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 51
Inspektor- koordynator prawny – Kamilla Olejniczak
k.olejniczak@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 56
Inspektor ds. eksploatacji portu – Paweł Kostrzewa
p.kostrzewa@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 28
Inspektor ds. eksploatacji portu – Jacek Kasprzak
j.kasprzak@zpmkolobrzeg.pl
605 353 839
Kierownik ds. marketingu – Kamil Barwinek
k.barwinek@zpmkolobrzeg.pl
785 241 498

UŻYTKOWNICY PORTU KOŁOBRZEG

Użytkownik Nr telefonu
Urząd Morski w Szczecinie 59 847 42 56
Kapitanat Portu Kołobrzeg

 

 94  35 227 03
Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego Portu Kołobrzeg 94 35 227 03, 694 464 209
Bosmanat Kołobrzeg 94 35 227 99, 666 076 644
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg 94 35 167 65
całodobowy 534 106 853
Polska Żegluga Bałtycka SA. 94 35 521 05
Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON 602 670 305
BIOGAS-ACTIVE Sp. z o.o. 607 460 260
“DOKER” 94 35 521 05
Powiatowa Straż Pożarna 998, 94 35 514 44
Powiatowe Centrum Zarządzania Krysysowego 94 35 514 48
“DŹWIG” 94 35 521 05
Komenda Portu Wojennego 261 22 22 88 ( dyżurny punkt bazowania)
Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 94 35 178 85
Straż Graniczna 94 35 339 30, 94 35 802 13
BSR 94 352 33 14, 505 050 468
SAR 94 35 220 20, 505 050 968
Kołobrzeska Żegluga Pasażerska 94 35 243 01
“ARK CHARTER” K.W.Dubois 691 670 692
Turystyka Morska “SANTA MARIA” 601 712 099
Turystyka Morska “PIRAT” 94 35 219 28
POLCARGO INTERNATIONAL 94 35 231 89
CHARTWIG Szczecin o/Kołobrzeg 94 35 202 12
Usługi portowe, holowanie 605 445 828, 783 298 950
Bunkierka EWA 94 351 74 30, 91 814 21 00, 602 406 614
DALBA Czesław Krewski 609 680 565, 94 352 60 04
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego 94 35 514 40, 94 35 514 45, 695 880 121
Usługi Portowe, Obsługa Kutrów, Anna Dzwonek- Żytki i Michał Żytki 94 35 219 28, 602 101 903
Usługi przeładunkowe 789 459 111