Kontakt

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Portowa 41
78-100  Kołobrzeg

tel/fax.  94  351 67 65
serwis internetowy: www.zpmkolobrzeg.pl
adres e-mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr rejestrowy: 0000157554
Kapitał zakładowy:   34 149 000,00 PLN
Regon: 331046773
NIP: 671 160 27 94

CAŁODOBOWY NUMER DYŻURNY:  534  106  853 

NAZWA NUMER TELEFONU WEW.
Sekretariat – Marta Małachowska
sekretariat@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 22
Prezes – Artur Lijewski
a.lijewski@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65 22
Dyrektor Operacyjny – Wiktor Popiołek
w.popiolek@zpmkolobrzeg.pl
94 351 67 65 22
Dyrektor ds. Infrastruktury Portowej – Sebastian Ziegler
s.ziegler@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65
785 881 402
29
Dyrektor ds. Marketingu i Promocji – Kamil Barwinek
k.barwinek@zpmkolobrzeg.pl
785 241 498
Menedżer Rejonu Portu Handlowego i Pasażerskiego – Paweł Kostrzewa
p.kostrzewa@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65
605 350 035
28
Inspektor ds. Eksploatacji Portu – Martyna Bernatowicz
m.bernatowicz@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65
605 353 599
28
Menedżer Rejonu Portu Jachtowego – Artur Robaczyński
a.robaczynski@zpmkolobrzeg.pl
785 882 842
Główny Specjalista ds. eksploatacji portu i ochrony środowiska – Dominika Ostrysz
d.ostrysz@zpmkolobrzeg.pl
605 352 748
Menedżer Rejonu Portu Rybackiego – Michał Zięba
m.zieba@zpmkolobrzeg.pl
605 353 803
Inspektor ds. Eksploatacji Portu  – Karolina Lechocka
k.lechocka@zpmkolobrzeg.pl
605 353 718
Inspektor ds. Eksploatacji Portu – Jacek Kasprzak
j.kasprzak@zpmkolobrzeg.pl
605 353 839
Specjalista ds. Rozwoju Infrastruktury – Aneta Kamińska
a.kaminska@zpmkolobrzeg.pl
94 35 167 65
Inspektor ds. Budowlanych – Stanisława Babińska
s.babinska@zpmkolobrzeg.pl
605 353 712