Funkcja handlowa

Funkcja handlowa realizowana jest po wschodniej stronie portu. Posiada pełną infrastrukturę w skład której – poza specjalnie do tego celu przystosowanymi nabrzeżami – zaliczamy magazyny, hale o powierzchni składowej 8 725 m² i pojemności ok. 11 tys. ton, elewatory zbożowe o pojemności ok. 6 tys. ton oraz bocznicę kolejową. Ponadto port dysponuje suprastrukturą niezbędną do przeładunków, m. in. dźwigi, ładowarki, sztaplarki i ciągniki. Łączna powierzchnia terenów składowych wynosi ok. 50 tys. m² zaś powierzchnia biurowa ok. 2 tys. m².  Wielkość jednostek handlowych, jakie mogą być obsługiwane w Porcie Kołobrzeg, wynosi 100 metrów długości, 15 metrów szerokości oraz zanurzenie do 5,0 metrów. Przy czym dla statków o długości do 90 m i szerokości do 14 m zanurzenie dla wody słodkiej przy średnim stanie wody w porcie może wynosić 5,5 m.

Port Kołobrzeg stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących między północną, a południową Europą. Uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą solidny fundament do prosperowania dla wielu gałęzi gospodarki. Wolumen przeładunków to ok. 300 tys. ton rocznie.

Restrykcje

Parametry statków które mogą zawijać do portu:

Maksymalna długość 100m
Maksymalna szerokość 15m
Maksymalne zanurzenie 5m

W Porcie Handlowym czynności przeładunkowo-manipulacyjne wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00.

Obsługa, rozładunek oraz załadunek statków odbywa się w godzinach od 7:00 do 22:00.

Na terenie Portu Handlowego znajduje się magazyn czasowego składowania, który składa się z czterech hal magazynowych o łącznej powierzchni 8725 m².