Kontakt

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Szyprów 1
78-100 Kołobrzeg
Kierownik Portu – Michał Zięba tel.  605 353 803

Bosman  Portu Rybackiego   tel. 605 353 708