Ścieżka Edukacyjna

W Marinie Solnej funkcjonuje całoroczna, plenerowa wystawa pod nazwą “Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu”. Do zwiedzania jest dziewięć tablic informacyjnych, w poszczególnych lokalizacjach. Dwie tablice informują o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej na Wyspie Solnej, cztery tablice dotyczą średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu i kolejne dwie tablice o tematyce poświęconej Reducie Morast, w 2022 roku dostawiono nową tablicę, która informuje o Lidze Morskiej i Rzecznej, a także zasłużonym dla kołobrzeskiego żeglarstwa – Antonim Szarmachu. Ponadto zlokalizowano instalacje przestrzenne – trzy plenerowe gabloty z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny (ponad 11 000 fragmentów), kości zwierzęce (odpadki pokonsumpcyjne – ponad 13 000 fragmentów) oraz 74 przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Cała ekspozycja ma charakter całoroczny i znajduje się na terenie otwartym w miejscu ogólnodostępnym. Witryny są ustawione w towarzystwie specjalnych tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej.

Tytuły tablic:

Tablica 1: Reduta Morast

Tablica 2: Twierdza XVII-XIX w.

Tablica 3: Solanki i Wyspa Solna XIV-XIX w. Ogórek kołobrzeski

Tablica 4: Miasto i uzdrowisko 1900-1945

Tablica 5: Miasto i garnizon 1933-1945

Tablica 6: Wczesne średniowiecze

Tablica 7: Z dziejów kołobrzeskiego portu

Tablica 8: Port w Kołobrzegu po 1945 r.

Tablica 9: Liga Morska i Rzeczna oraz Antoni Szarmach

Udostępnij