Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim

Inwestycja pn. „Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim” została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wartość inwestycji: 4 694 279,71 zł netto w tym kwota dofinansowania 1 766 650,09 zł.

Projekt zakładał wykonanie prac związanych z przebudową umocnień brzegu fortu Reduty Morast wraz z remontem konserwatorskim zabytkowego fortu. Przeprowadzona restauracja zabytku miała na celu przywrócenie obiektu do stanu z XX wieku. Remont objął wszystkie pomieszczenia  i obiekty. Podniesiony został wał ziemny do oryginalnej wysokości i wykonano w nim stanowisko dla armat. Reduta Bagienna stanowi obecnie centrum fortyfikacji związanych z Twierdzą Kołobrzeg. Znajduje się w środku Szlaku Trzech Fortów, fortyfikacji portowych dawnej twierdzy: Reduty Solnej, Fortu Ujście z latarnią morską i właśnie reduty bagiennej w Porcie Jachtowym.

  • Poniżej prezentujemy jak prezentowała się Reduta Morast przed jej remontem:
  • W trakcie prac restauratorskich
  • W chwili obecnej

Udostępnij