Portowy plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych

Zał. nr II – Spis telefonów kontaktowych związanych z akcją zwalczania zanieczyszczeń na wodach portowych

KONSULTACJE – PORTOWY PLAN ZWALCZANIA ZAGROŻEŃ I ZANIECZYSZCZEŃ DLA WÓD PORTOWYCH W PORCIE KOŁOBRZEG
Zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu organizacji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu poniżej przedstawiamy do konsultacji „Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych w Porcie Kołobrzeg”.

Uwagi do poniższego planu prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 19.12.2017 r.