O nas

Miasto Kołobrzeg powstało dzięki lokalizacji nad morzem oraz funkcji portowej i rybackiej. Najstarsze spisane dzieje Kołobrzegu wskazują, że była to wioska rybacka, która dopiero z czasem zaczęła rozwijać się by dziś osiągnąć 50 tyś mieszkańców, których dzisiaj na stałe tutaj mieszka. To powoduje, że funkcja miastotwórcza portu zawsze miała i będzie miała istotny wpływ na rozwój Kołobrzegu. Kołobrzeg to również największe polskie uzdrowisko z licznymi parkami, zabytkami i szeroką piaszczystą plażą. Oprócz walorów klimatycznych i krajobrazowych Kołobrzeg dysponuje doskonałą bazą zabiegową, hotelową i gastronomiczną, co powoduje, że jedną z dominujących branż gospodarki miasta jest turystyka. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. administruje nabrzeżami o łącznej długości 3 049 mb i terenami o łącznej powierzchni 18,84 ha. Stanowi to udział w wysokości 65 % wszystkich nabrzeży i 50 % terenów zlokalizowanych w Porcie Kołobrzeg. W porcie realizowanych jest kilka funkcji, w tym: rybacka, handlowa, jachtowa i pasażerska. Pomimo, że Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. rozpatruje funkcjonowanie i rozwój portu globalnie, to każdy z obszarów wymaga indywidualnego podejścia.

Na terenie, na którym realizowana jest funkcja rybacka administrujemy obiektami o przeznaczeniu magazynowym, handlowym i biurowym. W stałej ofercie posiadamy lokale handlowe, sale restauracyjne z zapleczem gastronomicznym, pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną, pomieszczenia socjalno-biurowe, magazyny i boksy ażurowe. Na terenie Portu Rybackiego znajdują się ogólnodostępne parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych, place przeładunkowe i manewrowo – składowe, które mogą być wykorzystane w celu ustawienia hali magazynowych lub warsztatów. Infrastruktura portu obejmuje żuraw stacjonarny do podnoszenia jednostek pływających, oświetlenie energooszczędne, zasilanie wysokiej mocy z własnym źródłem energii oraz system monitoringu.

Na terenie, na którym realizowana jest funkcja handlowa obsługiwane są statki o długości do 100 metrów, szerokości do 15 metrów oraz zanurzeniu do 5,0 metrów. dla statków o długości do 90 m i szerokości do 14 m zanurzenie dla wody słodkiej przy średnim stanie wody w porcie może wynosić 5,5 m. Łączna powierzchnia terenów składowych tego obszaru wynosi ok. 50 tyś m2, powierzchnia magazynów ok. 6 tyś m2, powierzchnia biurowa ok 2 tyś m2 a pojemność dwóch elewatorów zbożowych ok 6 tyś ton. Port handlowy posiada pełną infrastrukturę, tj. sieci energetyczne wysokiego napięcia, punkty poboru wody, oświetlenie i bocznice kolejową a na jego terenie swoje siedziby posiadają m. in. Urząd Celny, Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny i Straż Graniczna. Port Handlowy stanowi istotny element systemu transportowego na szlakach transportowych prowadzących od Skandynawii po środkową Europę a uwarunkowania geograficzne oraz posiadany potencjał infrastrukturalny, tworzą platformę dla rozwoju wielu gałęzi gospodarki.

Teren, na którym realizowana jest funkcja jachtowa rocznie odwiedza przeszło tysiąc jachtów z całego świata, również liczba Rezydentów utrzymuje się na maksymalnym poziomie. Marina posiada pełną infrastrukturę dla jachtów, każde stanowisko posiada własne przyłącze wody i prądu a w hali zlokalizowanej w marinie działa serwis jachtów. Goście mają do dyspozycji w marinie łazienki, pralnie z suszarnią i wiele terenów zielonych. Cały teren jest chroniony i monitorowany. W budynku klubowym spółka posiada lokale handlowe, lokale biurowe, powierzchnię pod gastronomię i salę wykładową. Na terenie mariny znajduje się zabytkowa Reduta Morast, na terenie której w sezonie letnim prowadzona jest tawerna i organizowane są koncerty. Marina z roku na rok wykorzystuje potencjał terenów rezerwowych i realizowane są kolejne inwestycje zwiększające liczbę miejsc postojowych i polepszających infrastrukturę.

Teren, na którym realizowana jest funkcja pasażerska, z uwagi na swoje położenie jest jednym z najczęściej uczęszczanych miejsc turystycznych w Kołobrzegu. Niewątpliwym atutem tego terenu jest położenie w sercu dzielnicy portowej w bezpośrednim sąsiedztwie latarni morskiej, plaży, restauracji i punktów handlowych. Funkcjonuje tutaj całorocznie wiele podmiotów gospodarczych a w sezonie letnim odbywa się wiele pokazów, festiwali i imprez. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg   Sp. z o.o. eksploatuje tu ok. 5 000 m2 placu z przeznaczeniem pod usługi handlu i gastronomi. W porcie pasażerskim swoje usługi oferuje 6 statków pasażerskich w żegludze redowej i międzynarodowej na trasie Kołobrzeg – Bornholm. W części portu pasażerskiego zlokalizowany jest kiermasz gdzie lokalni przedsiębiorcy oferują swoje produkty. Dodatkowo spółka administruje również budowlą hydrotechniczną – falochronem stanowiącym ogólnodostępny ciąg spacerowy dla turystów. To najdalej wysunięty w morze punkt widokowy w Kołobrzegu. Rocznie korzysta z niego ponad pół miliona osób.

Port Kołobrzeg w przyszłości to port z silną pozycją pośród małych portów południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, dążący do zrównoważonego rozwoju wszystkich funkcji portowych.