Kontakt

Kontakt:

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ul. Warzelnicza 1
78-100 Kołobrzeg

Kierownik Portu – Artur Robaczyński tel.  785 882 842

Bosman – Krzysztof Sieniawski  tel. 605 353 716

Główny Specjalista ds. eksploatacji portu i ochrony środowiska – Dominika Ostrysz tel. 605 352 748

Ochrona- po godz. 15-tej oraz w dni wolne od pracy tel. 534 106 432