Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego

 

W dniu 29.07.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 290 550,00 zł netto. Dofinansowanie wynosi 120 000,00 zł netto, tj. 41,30 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegać będzie na zakupie i montażu stacji zlewczej ścieków typu STZ 212A2RPox z przeznaczeniem do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych.

W ramach operacji zakupu stacji zlewczej, stacja wyposażona będzie:

  • interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU,
  • bezprzewodowy interfejs komunikacyjny GSM/GPRS,
  • wąż spustowy wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem,
  • układ pomiarowy,
  • pobierak prób typu zoptymalizowany do pracy w stacjach zlewczych typu STZ

Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenie zrzutów ścieków do morza przez jednostki pływające, co przyczyni się do utrzymania i poprawy jakości środowiska naturalnego.

Udostępnij