Portowy plan gospodarowania odpadami ze statków dla Portu Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg  Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 12 maja 2022 roku o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków przedkłada do konsultacji z użytkownikami Portu Kołobrzeg dokument pn. „Plan gospodarowania odpadami ze statków dla Portu Kołobrzeg”

Wnioski oraz uwagi, prosimy kierować do dnia 31.05.2023r. na:

  • adres Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg, Sp. z o.o.,
    ul. Portowa 41,78-100 Kołobrzeg
  • adres e-mail:sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

W przypadku jakichkolwiek  niejasności związanych z odbiorem odpadów w Porcie Kołobrzeg można zgłaszać bezpośrednio do sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub telefonicznie pod numerem 94 35 167 65.

DECYZJA OŚ.621.00001.2021
PortowyPlan Gospodarowania Odpadami

 

Załączniki