Inwestycje

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

Inwestycja zrealizowana została na Wyspie Solnej w Kołobrzegu pomiędzy rzeką Parsętą i Kanałem Drzewnym. Basen ma powierzchnię ok 1,5 ha i może pomieścić ok 150 jednostek o długości do 17 metrów, część nabrzeży może również przyjąć duże jednostki do 50 metrów długości. Nabrzeża basenu wykonano ze stalowej ścianki szczelnej z betonowym oczepem a cumowanie odbywa się do pomostów pływających, nabrzeży i pali. W ramach inwestycji wykonano w pełni wyposażone w dostęp do wody i prądu miejsca do cumowania, a także zaplecze sanitarne w postaci trzech budynków. Wykonano również mniejsze pomieszczenia gospodarcze, stację paliw, stację odbioru ścieków i wód zęzowych oraz dźwig bramowy.
Cały teren jest oświetlony, monitorowany i zagospodarowany zielenią i małą architekturą. W ramach inwestycji zastosowano ekologiczne rozwiązania, m.in. energooszczędne oświetlenie oraz kolektory słoneczne do ogrzewania budynków i zapewnienia ciepłej wody. Inwestycja została dofinansowana w 100 % ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013. Wartość robót budowlanych wyniosła 13 777 000,00 zł netto.

 

Montaż odbojnic pochłaniających energię kinetyczną wraz z modernizacją nabrzeża

Inwestycja zrealizowana została na terenie Portu Handlowego przy ul. Portowej. Nabrzeże ma 200 metrów długości a głębokość techniczna wynosi ok. 5 metrów. Nabrzeże zmodernizowano poprzez wbicie pali stalowych wzmacniających konstrukcję, wykonano również nowy betonowy oczep. W ramach inwestycji wyposażono nabrzeże w dostęp do wody i prądu, a także zmodernizowano sieci: wodociągową, elektryczną i kanalizacji deszczowej. Zmodernizowano również tory kolejowe, które biegną przez całą długość nabrzeża a teren jest oświetlony poprzez energooszczędne lampy LED. W ramach wyposażenia zamontowano nowe urządzenia cumownicze, odbojnice, szafki elektryczne i hydranty. Inwestycja została dofinansowana w 100 % ze środków europejskich z Programu Operacyjnego Ryby na lata 2007-2013. Wartość robót budowlanych wyniosła 4 885 449,19 zł netto.

 

Modernizacja odbojnic

Modernizacja systemu odbojnic przy Nabrzeżu Pilotowym w Porcie Kołobrzeg” w ramach środka 4.1. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z przedstawicielami Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie polegało na rozbiórce istniejących elementów odbojowych z opon staroużytecznych wraz z ich utylizacją. Ponadto został wykonany montaż belek odbojowych nowego typu wraz z elementami mocowań.

Zakres prac obejmował:

–      Demontaż odbojnic z opon staro użytecznych.

–      Utylizację oraz transport od miejsca demontażu do miejsca utylizacji.

–      Przygotowanie ścianki do montażu odbojnic.

–      Montaż szpilek do montażu odbojnic.

–      Zakup oraz montaż odbojnic poziomych i pionowych MICC 205 x 205.

Łączny koszt realizacji operacji wyniósł 249 500, 00 zł netto i był dofinansowany w 85% w ramach powyższego działania natomiast 15% stanowiły środki własne ZPM Kołobrzeg.

 

Renowacja zabytkowych wrót Reduty Morast w Porcie Kołobrzeg

Renowacja zabytkowych wrót Reduty Morast w Porcie Kołobrzeg jest pierwszym etapem długofalowego procesu odrestaurowania zabytkowej reduty. Pracami renowacyjnymi objęte zostaną dwie bramy. Pierwsza drewniana brama okuta stalą, jest główną bramą wjazdową. Jest ona na tyle obszerna, że umożliwia dostęp do wnętrza Reduty osobom niepełnosprawnym poruszającym się między innymi na wózkach inwalidzkich. Druga, to drewniana furtka, w podobny sposób wykonana poprzez okucie żelazem. Dostęp do obiektu jest całoroczny, natomiast w sezonie letnim dodatkowo pełni on funkcję turystyczną. Na jej terenie organizowane są koncerty, a także świadczone są usługi gastronomiczne. Operacja przyczyni się do poprawy wizerunku Portu Jachtowego. Podkreślenia wymaga fakt, że w grudniu 2011roku oddano do użytkowania nowoczesną  infrastrukturę Portu Jachtowego – marina. Obie budowle mimo różnego stylu zabudowy doskonale przenikają się, co dodatkowo podnosi rangę zabytku Reduty, Portu Jachtowego i miasta Kołobrzeg. Wyspa Solna, na której zlokalizowany jest Port Jachtowy oraz Reduta Morast jest miejscem w Kołobrzegu, które w sezonie letnim nie tylko jest wypełnione żeglarzami z całego świata, lecz również przez turystów przybywających do Kołobrzegu innymi środkami transportu, w tym także osoby niepełnosprawne, które mogą liczyć na przyjazną zabudowę architektoniczną okolic Reduty. Odrestaurowanie wrót oraz furtki podniesie wartości historyczne portu, miasta i regionu. Ponadto ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. współpracuje z Zespołem Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, której to młodzież przebywająca na terenie Portu Jachtowego w ramach zajęć szkolnych może dodatkowo obcować z zabytkową Redutą kształtując w ten sposób swój charakter i dbałość o dziedzictwo historyczne.

Projekt dofinansowany w 85% w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności

 

Ciągnik

Zakupiony wielofunkcyjny ciągnik TD 5010 produkcji New Holland wraz z osprzętem wpłynął na poprawę warunków bezpieczeństwa w porcie i rozwiązał wiele problemów kosztotwórczych. Ciągniki tego typu charakteryzują się dużą wydajnością. Zastosowanie najnowszych technologii w tym urządzeniu zapewniają zapas momentu obrotowego aż do 50%, udźwig do 3000 kg oraz przepływ hydrauliczny o natężeniu 61l /min. Sprzęt charakteryzuje się małą awaryjnością poprzez posiadanie m.in. wytrzymałe przekładnie z biegami pełzającymi oraz sprawdzone czterocylindrowe silniki NEF spełniające normy emisji spalin Tier III. Osprzęt do ciągnika składa się z przyczepy jednoosiowej, podnośnika hydraulicznego, ładowacza czołowego, zamiatarki oraz kosiarki.
Zakupiony ciągnik umożliwia Spółce we własnym zakresie na terenie Portu Rybackiego utrzymywać czystość nabrzeży, placów i dróg, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowników korzystających z portu oraz na zmniejszenie kosztów świadczonych usług. Moc ciągnika oraz jego mobilność pozwala na szybkie reagowanie w zależności od potrzeb użytkowników. Wykorzystanie przyczepy umożliwia sprawny przewóz odpadów wielkogabarytowych, w sposób szybki
i bezpieczny.

 

Monitoring

Zakup oraz instalacja wysokiej, jakości sprzętu elektronicznego wraz
z oprogramowaniem przeznaczonego do monitorowania Portu Rybackiego Kołobrzeg, ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Jest to szczególnie skuteczna forma zabezpieczenia mienia, przez 24 godziny na dobę, sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w instalację cyfrowej rejestracji zdarzeń, które są automatycznie zapisywane oraz dokumentowane w cyfrowej pamięci rejestratora z uwzględnieniem daty i dokładnego czasu.
W ramach zadania inwestycyjnego, Spółka zakupiła 18 kamer cyfrowych do trzech już funkcjonujących co daje nam łączną liczbę 21 kamer na terenie Portu Rybackiego oraz cztery rodzaje niezbędnego oprogramowania do profesjonalnej analityki obrazu np. rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

 

Szafki elektryczne oraz słupy oświeleniowe na Nabrzeżu Wschodnim

Stan techniczny skrzynek elektrycznych nie był zadawalający i zagrażał bezpieczeństwu jego użytkowników: armatorów rybackich, pracowników jednostek rybackich, pracowników Zarządu Portu zajmujących się ich eksploatacją. W tym przypadku brak oświetlenia nabrzeża stwarzał niebezpieczeństwo powstania wypadku (np. wpadnięcia do basenu rybackiego osób bądź pojazdów itp.).
Inwestycja  polegała na odłączeniu kabli zasilających typu YAKY 4×120 (7 sztuk), demontażu istniejących szafek żeliwnych przy Nabrzeżu Wschodnim. W miejscu wyeksploatowanych urządzeń zostały położone nowe kable zasilające typu YAKY 4×120 (7 sztuk) jak również zostały wymienione szafki. Każda z szafek posiada pole liniowe umożliwiające wprowadzenie dwóch kabli typu YAKY 4×120, rozłącznik RBK, trzy pola odbiorcze z zabezpieczeniami i licznikami zużycia energii, zakończone gniazdami 16A – 2 szt., 32A – 1 szt., każde z pól odbiorczych przystosowane są do oddzielnego zamknięcia. Ponadto zostały wykonane prace związane z demontażem oraz z montażem czterech słupów oświetleniowych o długości 9 m. Do nowych słupów zainstalowane są cztery nowe oprawy świetlne na źródło światła metal halogen o mocy 70 W.

 

Ochrona środowiska

Spółka zakupiła specjalistyczne środki do ograniczania zanieczyszczania środowiska morskiego takie jak: sorbenty, dyspergenty, zapory przeciwolejowe wraz z mobilną zwijarką do zapory,pojemniki zabezpieczające na odpady oraz łódź motorową PANDA 551. ZPM Kołobrzeg przy użyciu wyżej wymienionych środków jest w stanie realizować działania w zakresie ochrony środowiska morskiego we własnym zakresie na terenie Portu Rybackiego i utrzymywać czystość od strony wody, reagować na potencjalne zagrożenia, co wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników korzystających z portu. W przypadku powstania zagrożenia zanieczyszczeniem poza granicami Portu Rybackiego administrowanymi przez ZPM Kołobrzeg zakupione środki również będą wykorzystane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

 

System odbojnic na nabrzeżu wschodnim

Spółka działając długofalowo systematycznie poprawia stan infrastruktury portowej. Kolejnym krokiem jest przekazanie do dyspozycji armatorom na co dzień korzystających z Nabrzeża Wschodniego w Porcie Rybackim nowoczesnego rozwiązania w zakresie systemu odbojnic. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne korzystanie z infrastruktury nabrzeża, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa wykonywanych manewrów przez jednostki rybackie cumujące przy nabrzeżu oraz wpływa na jakość eksploatacji Nabrzeża Wschodniego.

Wymiana opraw elektrycznych w Porcie Rybackim Kołobrzeg” oddano do eksploatacji – 11.05.2011r.

Inwestycja polegała na wymianie sześćdziesięciu opraw z żarówkami sodowymi, na oprawy ledowe. Oświetlenie ledowe jest oszczędniejsze, zużycie energii przy zastosowaniu tego typu opraw stanowi oszczędność około 30% natomiast żywotność zastosowanych żarówek jest cztery razy dłuższa niż żarówek sodowych. Należy zaznaczyć, że koszty najnowszej generacji opraw oświetleniowych są porównywalne z oprawami ogólnie stosowanymi. Spółka zapewni armatorom rybackim na co dzień korzystających z Poru Rybackiego w pełni oświetlony teren Portu Rybackiego z racji na energooszczędny charakter inwestycji instalacji 60 opraw ledowych wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury, jak również operacja wpłynie na bezpieczeństwo w Porcie Rybackim Kołobrzeg.

 

Projekty zrealizowane przez ZPM Kołobrzeg dofinansowane w 100% przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu

W dniu 27 sierpnia 2018r. została zawarta umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 209 475,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 175 959,00 zł, dofinansowania w 85% pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

Celem operacji jest stworzenie stałej plenerowej ekspozycji ścieżki edukacyjnej przedstawiającej historię Wyspy Solnej wraz z informacją na temat stanowiska archeologicznego. Realizacja operacji dzięki innowacyjnemu wyeksponowaniu w ogólnodostępnym miejscu pozwoli na korzystanie z niej nie tylko sektorowi rybackiemu i turystom, ale również mieszkańcom obszaru LSR niezwiązanych z rybactwem.

Planuje się umieszczenie ośmiu tablic informacyjnych, na terenie Mariny Solnej. Na tablicach zostaną umieszczone informację o przebiegu ścieżki historyczno-edukacyjnej średniowiecznych tradycji warzelniczych w Kołobrzegu oraz o Reducie Morast. Ponadto przewidziana jest lokalizacja instalacji przestrzennych – trzech plenerowych gablot z informacją na temat stanowiska archeologicznego na Wyspie Solnej, gdzie podczas prac archeologicznych w roku 2014 wśród odkrytych artefaktów odnaleziono materiał ceramiczny, kości zwierzęce oraz przedmioty wydzielone, z których najliczniejszą grupę stanowiły ciężarki do sieci. Gabloty będą o wyglądzie prostopadłościanów. Na terenie Reduty Morast zlokalizowana będzie wolnostojąca mapa plastyczna Twierdzy Kołobrzeg – makieta odlana z brązu. Ścieżka oznaczona będzie w terenie za pomocą symboli namalowanych na ciągach pieszych – piktogramy. Cała ekspozycja ma charakter cało roczny i znajdować się będzie na terenie otwartym. Witryny będą ustawione w sąsiedztwie tablic informacyjnych z opisami historii obszaru wokół Wyspy Solnej. Projektowana łączna długość ścieżki to około 620m. Cała ekspozycja zostanie podświetlona.

Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim

Inwestycja pn. „Wzrost atrakcyjności zasobów kultury Pomorza Zachodniego poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy Reducie Morast w Kołobrzegu – cennym zabytku na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim” została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Wartość inwestycji: 4 694 279,71 zł netto w tym kwota dofinansowania 1 766 650,09 zł.

Projekt zakładał wykonanie prac związanych z przebudową umocnień brzegu fortu Reduty Morast wraz z remontem konserwatorskim zabytkowego fortu. Przeprowadzona restauracja zabytku miała na celu przywrócenie obiektu do stanu z XX wieku. Remont objął wszystkie pomieszczenia  i obiekty. Podniesiony został wał ziemny do oryginalnej wysokości i wykonano w nim stanowisko dla armat. Reduta Bagienna stanowi obecnie centrum fortyfikacji związanych z Twierdzą Kołobrzeg. Znajduje się w środku Szlaku Trzech Fortów, fortyfikacji portowych dawnej twierdzy: Reduty Solnej, Fortu Ujście z latarnią morską i właśnie reduty bagiennej w Porcie Jachtowym.

  • Poniżej prezentujemy jak prezentowała się Reduta Morast przed jej remontem:
  • W trakcie prac restauratorskich
  • W chwili obecnej

 

Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu

W dniu 25 marca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Poszerzenie oferty historycznej zabytkowej Reduty Morast w Kołobrzegu”. Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 13 902,44 zł netto. Dofinansowanie wynosi 8 484,00 zł netto, tj. 61,02 % które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

W ramach operacji planowany jest zakup czterech pruskich muszkietów skałkowych. W roku 2018 została przeprowadzona gruntowna modernizacja konserwatorska obiektu, ponadto na terenie Wyspy Solnej zlokalizowana zostanie ścieżka edukocyjno – historyczna. Kolejnym etapem wykorzystania Reduty Morast jest działanie zmierzające tak zwanego „ożywienia obiektu”, poprzez zakup akcesoriów takich jak: mundury, broń białą czy inne akcesoria militarne  a kończąc na armatach. Elementy te w przyszłości będą wykorzystane przez grupę rekonstrukcyjną z Kołobrzegu. Grupa rekonstrukcyjna docelowo mogłaby funkcjonować jako stała grupa, która odgrywałaby inscenizację i szkolenia wewnątrz reduty.

Wykonanie zadania przyczyni się do utworzenia nowych akcji promocyjnych związanych z promocja obszaru historii i tradycji w związku z realizacją LSR.

Załączniki

Załączniki