Karolina

Zapytanie Ofertowe – wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i obiektów hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem sprawdzonych sprawozdań z badania dna i sondaży głębokości dna oraz wydobycie przeszkód podwodnych wraz z wydaniem atestów czystości dna

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie kontroli okresowej (rocznej) obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w