Boks magazynowy do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia boks magazynowy, znajdujący się na parterze Budynku Magazynowego 3 i 3’, o powierzchni około 25 m2.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych armatorów jednostek rybackich o składanie wniosków. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane podania armatorów, z którymi ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. ma zawartą umowę przystaniową oraz nie mają oni zaległości względem Spółki. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 27 stycznia 2020 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wynajmowanych pomieszczeń prosimy o kontakt z pracownikiem Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. Panem Michałem Ziębą pod numerem telefonu 605 353 803.

Udostępnij