Mamy bibliotekę morską, pierwszą w kraju

W Kołobrzegu powstała pierwsza biblioteka morska. Projekt zrodził się podczas spotkania Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg z przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu, kiedy dyskutowano na temat możliwości zagospodarowania czasu wolnego żeglarzy wpływającym do poszczególnych portów. Pomysł utworzenia biblioteki morskiej jest pomysłem prostym i nie narzuca dużych nakładów finansowych. Ponadto może być wspólnym projektem promocyjnym portów zrzeszonych w ramach Związku Małych Portów Morskich.
Wypożyczane książki żeglarze będą mogli oddać w miejscu, gdzie zostały książki wypożyczone lub w innych portach do których zacumują, a będzie znajdował się tam regał w ramach biblioteki morskiej. Pozwoli to też ocenić ruch migracyjny pomiędzy poszczególnymi portami. W przyszłości projekt można rozwijać, korzystając przy tym z różnych dofinansowań zewnętrznych.

Udostępnij