Nowy system selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi

INFORMACJA

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 września 2020 r. zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje między innymi obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących frakcji:

SZKŁO

– PAPIER

– METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

– BIO

– ZMIESZANE

W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się i segregację odpadów na wskazane frakcje.

 

Udostępnij