O Porcie Rybackim w Gazecie Kołobrzeskiej

O tym, jak wygląda codzienne funkcjonowanie Portu Rybackiego, Targu Rybnego oraz o zakończonych inwestycjach mających wpływ na pracę rybaków na łamach Gazety Kołobrzeskiej opowiada Michał Zięba, kierownik Portu Rybackiego.
Gazeta Kołobrzeska: Port Rybacki to miejsce, które w teorii zna każdy mieszkaniec, jednak niekoniecznie zdaje sobie sprawę, jak obecnie funkcjonuje to miejsce. Jak wygląda codzienność Portu Rybackiego?
Michał Zięba: Tutaj zawsze się coś dzieje! Wjeżdżając na teren Portu Rybackiego na pierwszym planie zobaczymy Targ Rybny funkcjonujący w formie sklepów, w których armatorzy kutrów rybackich oferują świeżą rybę. Przy stolikach przed głównym budynkiem można skonsumować „rybkę” na ciepło oferowaną z food trucka. W Porcie Rybackim życie kwitnie przez całą dobę. Na terenie wykonywane są przeładunki ryby z kutrów i łodzi rybackich do sortowni i magazynów portowych, także przeładunki z magazynów na samochody rozwożące towar po całym kraju. Tutaj wykonywane są bieżące naprawy eksploatacyjne jednostek pływających. Dużą atrakcją wśród turystów cieszy się widok ręcznie naprawianych sieci rybackich na placach manewrowych wzdłuż nabrzeży. Na naszym terenie, po wyjęciu z wody dokonywane są okresowe przeglądy łodzi rybackich, również naprawa i malowanie kadłubów. Port Rybacki posiada obszerną bazę socjalną oraz magazynową, w której działalność prowadzi wiele podmiotów związanych z gospodarką morską.
GK: W jakim okresie funkcjonuje Targ Rybny?
MZ: Zacznijmy od tego, że Targ Rybny składa się z siedmiu lokali handlowych, w których właściciele kutrów rybackich sprzedają świeżą rybę z własnych połowów. Sklepy rybne czynne są przez cały rok, zazwyczaj w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00, choć zdarza się, że uda nam się kupić rybę również w weekend. Jednak w głównej mierze godziny ich funkcjonowania uzależnione są od dostaw towaru, czyli właśnie świeżej ryby. Wpływa więc na to wiele zmiennych, między innymi warunki pogodowe, okresy ochronne poszczególnych gatunków ryb. Z tego też względu sprzedawcy urozmaicają asortyment na półkach przetworami z lokalnych wytwórni oraz rybą wędzoną.
GK: Na początku wspomniał Pan, że turyści chętnie przypatrują się codziennej pracy rybaków. Z jakich jeszcze atrakcji można skorzystać w porcie?
MZ: W tym miejscu zawsze jest pełno turystów, którzy na własną rękę zwiedzają Port Rybacki przechadzając się całymi rodzinami wzdłuż nabrzeży, bądź korzystają z atrakcji wycieczek elektrycznymi busami, zatrzymującymi się przy pomniku „Rybaka i rybaczki”, gdzie na tle panoramy portu można zrobić urokliwe fotografie. Z atrakcji turystycznych dostępnych w sezonie można wymienić rejsy tramwajem wodnym poruszającym się po wodach portowych oraz po rzece Parsęta, który w Porcie Rybackim ma przystanek przy tzw. „Pomoście Drewnianym” . W tej samej lokalizacji cumuje również jednostka turystyczna URTYP, oferująca odwiedzającym rejsy redowe podczas których dowiemy się więcej o życiu ludzi morza.
GK: Jak wygląda aktualna sytuacja w rybaków?
MZ: Między innymi z powodu ograniczeń połowowych gospodarka rybacka znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji i przeżywa obecnie kryzys widoczny na obszarze całego polskiego wybrzeża..Przyznane armatorom limity połowowe niejednokrotnie nie pozwalają na pokrycie bieżących opłat i zobowiązań. Ze względu na powyższą sytuację część przedsiębiorców postanowiła znacznie ograniczyć swoją działalność, aby przetrwać niespokojny okres. Niektórzy, ze względu na obecny brak perspektyw rozwojowych zdecydowali się na całkowite zamknięcie działalności i złomowanie kutrów. Z nadzieją czekamy na ustabilizowanie się sytuacji i możliwość planowania działań w najbliższym okresie.
GK: Pod koniec 2023 roku mogliśmy usłyszeć o zakończeniu prac przy modernizacji Nabrzeża Barkowskiego. Jak ta inwestycja wpływa na warunki pracy rybaków?
MZ: Trwająca ponad rok przebudowa Nabrzeża Barkowskiego w Porcie Rybackim dobiegła końca 29 listopada 2023 bieżącego roku. Nabrzeże wraz z placem składowym zostało oddane już do użytku, tym samym kutry rybackie wracają na dotychczasowe miejsca cumowania.
Zakres prac przy niniejszej operacji objął remont i przebudowę Nabrzeża Barkowskiego o długości około 168 mb. W ramach robót wykonano remont betonowego oczepu nabrzeża, montaż urządzeń odbojowych i cumowniczych. Nabrzeże wyposażono w nowe szafki elektryczne i sprzęt ratunkowy. W ramach zadania wykonano również gruntowny remont placu składowego o powierzchni około 11 800 m2, którego głównym celem było wyrównanie poziomu gruntu oraz wymiana nawierzchni, którą ułożono z kostki betonowej. Wybudowano nowe ogrodzenie placu wraz z czterema bramami wjazdowymi, wykonano sieci energetyczne, wodociągowo – hydrantowe oraz kanalizację deszczową. Ponadto nieruchomość wyposażono w nowoczesne, energooszczędne oświetlenie ledowe, hydranty, elementy zabezpieczające słupy oświetleniowe i postumenty poboru energii elektrycznej przed kolizją z pojazdami.
Na terenie Nabrzeża Barkowskiego ustawiono w pełni zautomatyzowaną, kontenerową stację zlewczą do odbioru ścieków bytowych z jednostek pływających. Stacja jest podłączona do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Urządzenie jest dostępne dla wszystkich jednostek pływających przebywających na wodach Portu Morskiego w Kołobrzegu.
Realizacja operacji poprawiła bezpieczeństwo, warunki postoju i obsługi jednostek rybackich oraz higienę pracy w miejscach wyładunku. Tym samym infrastruktura należąca do ZPM Kołobrzeg po tej stronie portu została w całości zrewitalizowana. Koszt inwestycji to ponad 9,5 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 8,6 mln zł w ramach programu „Modernizacja infrastruktury portowej pod potrzeby rozwoju rybołówstwa w Porcie Kołobrzeg”.

Udostępnij