Oferta pracy – Inspektor ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Inspektora ds. rozliczeń i spraw pracowniczych

Zakres obowiązków:

Samodzielne prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej oraz kompleksowa obsługa spraw pracowniczych;

Tworzenie pełnej dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z aktualnym stanem prawnym (zakładanie, aktualizowanie, archiwizowanie);

Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczeń w zakresie nieobecności pracowniczych, urlopów i zwolnień lekarskich;

Sporządzanie raportów kadrowych i placowych;

Przygotowywanie i weryfikacja prawidłowości naliczeń listy płac dla różnych form zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie);

Kontrola i sporządzanie corocznych deklaracji do Urzędu Skarbowego;

Bieżące monitorowanie zmian w przepisach PDOF, ZUS oraz Kodeksu Pracy;

Wprowadzanie faktur sprzedaży i zakupu do systemu księgowego;

Rozliczanie raportów kasowych;

Współpraca z innymi działami Spółki w zakresie przygotowywania i weryfikowania dokumentów rozliczeniowych.

Wymagania

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;

Wykształcenie kierunkowe (finanse i rachunkowość, podatki, prawo, prawo pracy);

Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych;

Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych (preferowana OPTIMA) i finansowo-księgowych (preferowana SYMFONIA);

Bardzo dobra znajomość MS Office, w tym programu Excel;

Zdolność analitycznego myślenia, dobrej organizacji pracy własnej, odpowiedzialność, samodzielność i systematyczność.

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca stacjonarna

Dokumenty należy składać do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41 lub na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Udostępnij