Ogłoszenie o przetargu – najem części nieruchomości położonej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ul. Warzelniczej z przeznaczeniem na ustawienie hali namiotowej i wykonywanie w niej działalności gospodarczej sezonowej

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej
w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem
na ustawienie hali namiotowej i wykonywanie w niej działalności gospodarczej sezonowej

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2022 r. do godz. 11:00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa
41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica
Warzelnicza” lub
2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni
Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,
w tytule maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza”. Ofertę składaną drogą
elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem
(np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie
terminu składania ofert (godz. 11:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (12:00),
odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 1. Wzór umowy sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 330 KB
pdf 2. Formularz ofertowy sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 293 KB
jpg 3. Mapka sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 155 KB
pdf 4. Klauzula informacyjna sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 365 KB
pdf 5. Oświadczenie BHP (1) 26 maja, 2022 1:49 pm 348 KB
pdf Ogłoszenie sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 456 KB