Ogłoszenie o przetargu – najem części nieruchomości położonej na Wyspie Solnej w Kołobrzegu przy ul. Warzelniczej z przeznaczeniem na ustawienie hali namiotowej i wykonywanie w niej działalności gospodarczej sezonowej

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej
w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem
na ustawienie hali namiotowej i wykonywanie w niej działalności gospodarczej sezonowej

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2022 r. do godz. 11:00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa
41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica
Warzelnicza” lub
2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni
Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza” lub
3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,
w tytule maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza”. Ofertę składaną drogą
elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem
(np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie
terminu składania ofert (godz. 11:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (12:00),
odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 1. Wzór umowy sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 330 KB
pdf 2. Formularz ofertowy sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 293 KB
jpg 3. Mapka sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 155 KB
pdf 4. Klauzula informacyjna sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 365 KB
pdf 5. Oświadczenie BHP (1) 26 maja, 2022 1:49 pm 348 KB
pdf Ogłoszenie sezonowa 26 maja, 2022 1:49 pm 456 KB