Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzieleniu zamówienia na “Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem atestów czystości dna i zatwierdzonych sondaży głębokości dna”

Udostępnij

Załączniki