Ogłoszenie: Rozpoznanie rynku dot. budowy Terminalu pasażerskiego w Kołobrzegu

Zarząd Morskiego Portu w Kołobrzegu zaprasza do współpracy firmy i podmioty zainteresowane zagospodarowaniem powierzchni w ramach inwestycji planowanej do realizacji na terenach portowych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa terminalu pasażerskiego w Porcie Kołobrzeg, w ramach którego planuje się umiejscowić lokale z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową. Celem głównym inwestycji jest, obok zapewnienia możliwości obsługi strumienia pasażerów, upiększenie okolicy, stanowiącej wizytówkę miasta i jego reprezentatywny fragment.

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Portowej i Towarowej – w bardzo atrakcyjnej pod względem turystycznym części miasta, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo głównego ciągu komunikacyjnego prowadzącego do latarni morskiej (lokalizacja obszaru inwestycji w załączeniu). Powierzchnia użytkowa obiektu wynosić będzie ok 3 tys. metrów kwadratowych. Budynek składać ma się z dwóch kondygnacji.

Aktualnie trwają analizy przedrealizacyjne, które w rezultacie mają dać odpowiedź na pytanie o najbardziej optymalny kształt projektu w największym stopniu zaspokajający potrzeby Miasta, jego mieszkańców, ale także późniejszych najemców.

Wobec powyższego, Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu zaprasza podmioty potencjalnie zainteresowane zagospodarowaniem powierzchni w ramach planowanej inwestycji o wypełnienie załączonego formularza, w celu rozpoznania potrzeb późniejszych najemców lokali, które powstaną w ramach inwestycji.

Wypełniony formularz proszę kierować na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl

Termin przyjmowania ankiet upływa 30 lipca 2021 r.

Załączniki:

Załącznik 1 – Ankieta dla podmiotów zainteresowanych najmem powierzchni

Załącznik 2 – Lokalizacja przedmiotu inwestycji

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
jpg Zał2_Mapa 16 lipca, 2021 11:11 am 384 KB
doc Zal1_Formularz 16 lipca, 2021 11:11 am 18 KB