Otwarcie ekspozycji

8 lutego w Porcie Jachtowym została otwarta całoroczna, plenerowa wystawa pod nazwą “Ekspozycja historii dziejów Wyspy Solnej w Kołobrzegu. Ścieżka propaguje dorobek kulturalny, w tym związany z kulturą rybacką.

Podczas uroczystego otwarcia ścieżki edukacyjnej Prezydent Miasta Anna Mieczkowska oddała symboliczny wystrzał z broni skałkowej, a podczas samego wydarzenia nie zabrakło również rekonstrukcji historycznej w wykonaniu Bractwa Kurkowego, a także 300 porcji grochówki przygotowanej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej.

Wystawa składa się z 8 tablic i 3 gablot. Łączny koszt zadania to 289 700,00 zł. Realizacja operacji została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” kwotą 159 795,00 zł.

Tytuły tablic: Reduta Morast, Twierdza XVII-XIX w., Solanki i Wyspa Solna XIV-XIX w., Miasto i uzdrowisko 1900-1945, Miasto i garnizon 1933-1945, Wczesne średniowiecze, Z dziejów kołobrzeskiego portu, Port w Kołobrzegu po 1945 r.

Udostępnij