Plac manewrowo – składowy do wynajęcia!

Plac manewrowo – składowy do wynajęcia!

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia plac utwardzony o powierzchni 8 000 m2, znajdujący się na terenie Portu Rybackiego przy ulicy Węgorzowej w Kołobrzegu (działka 4/98 obręb 3).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, powierzchnia placu może być wykorzystana w celu:

– składowanie towarów/materiałów sypkich;

– ustawienia hali magazynowych/kontenerów magazynowych;

– ustawienia hali lub kontenerów do remontu łodzi i jachtów;

– parkowania pojazdów samochodowych;

– prowadzenia działalności usługowej itp.;

W ofercie należy podać metraż oraz proponowaną cenę jednostkową netto:

– do 50 m² nie niższą niż 10 zł/1m²;

-powyżej 50 m² nie niższą niż 6 zł/1m²;

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Spółki, przesłać na adres: Zarząd Portu Morskiego Sp. z o.o., ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl do dnia 15 grudnia 2014 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem ZPM Kołobrzeg Panem Michałem Ziębą pod nr tel. 605 353 803.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje oraz pytania należy kierować na podany wyżej adres zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zpmkolobrzeg@post.pl.

Zapraszamy zainteresowanych!!!

Udostępnij