Porozumienie o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

W dniu 24 sierpnia 2018 roku w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie członków Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej, podczas którego do porozumienia przystąpiły nowe podmioty, wśród których znalazł się Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Celem porozumienia jest podjęcie działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod roboczą nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo – Wschodniej”. Ma ono umożliwić nawiązanie współpracy w zakresie promowania potencjału uczestników porozumienia wśród klientów usług logistycznych krajowych i zagranicznych, a także wspieranie integracji podmiotów w zakresie kreowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, jak również dążenie do ciągłego rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych technik w procesach logistycznych.

Wizją docelową porozumienia jest kreowanie, na bazie potencjału swoich przedsiębiorstw oraz sektora transportu kolejowego, spedycji i logistyki na terenie Polski i sąsiadujących krajów, sieci logistycznej będącej układem podmiotów tworzących zintegrowany system logistyczny, rozpoznawalny w całej Europie.

Link do artykułu na portalu GospodarkaMorska.pl:

http://www.gospodarkamorska.pl/Porty,Transport/nowi-czlonkowie-porozumienia-o-wspolpracy-operatorow-terminali-przeladunkowych-i-centrow-logistycznych-europy-srodkowo-%E2%80%93-wschodniej–.html

Udostępnij