Port w Kołobrzegu elementem łańcucha transportowego w tranzycie zbóż

Dzięki determinacji oraz niezwykłemu zaangażowaniu zarówno Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o., jak i licznemu gronu osób przychylnych funkcjonowaniu Portu na wszystkich szczeblach administracji państwowej z dniem 28 kwietnia 2023r. Port Kołobrzeg został ujęty w wykazie portów umożliwiających tranzyt ładunków pochodzenia ukraińskiego, a w szczególności zboża. Liczne petycje i rozmowy, poparte merytorycznym i rzetelnym planem realizacji wsparcia kryzysu zbożowego, zwieńczone zostały Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 kwietnia 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, w którym Port Kołobrzeg został włączony do grupy portów wskazanych do tranzytu produktów rolnych z Ukrainy.

Trwająca 14 dni blokada Portu Kołobrzeg w obsłudze wskazanych wyżej ładunków miejmy nadzieję, że nie nadszarpnęła wiarygodność i zaufanie wśród kontrahentów współpracujących dotychczas z Portem.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 28.04.2023r. Zarząd portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie na prowadzenie magazynu czasowego składowania na terenie Portu Handlowego w Kołobrzegu.

 

Udostępnij