Powierzchnia reklamowa do wynajęcia

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na najem powierzchni reklamowej znajdującej się na bilbordzie przy ul. Towarowej w Kołobrzegu.

Przedmiot najmu może być wykorzystywany wyłącznie w celu umieszczenia reklamy wykonanej samodzielnie przez najemcę, o łącznej powierzchni reklamowej 12 m².

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wynosi: 1 200 zł netto.

Ofertę, zawierającą cenę miesięcznego czynszu najmu, przewidywany okres najmu oraz projekt wizualny reklamy należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl lub osobiście w siedzibie spółki, ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, do dnia 07.10.2021 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Pawłem Kostrzewą pod numerem telefonu: 603 350 035.

Udostępnij