Środki bezpieczeństwa sanitarnego dla Mariny Solnej

W dniu 29 grudnia 2020 r. nastąpiło przekazanie przez  Posła na sejm RP Marka Hoka środków bezpieczeństwa sanitarnego, zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się epidemii dla Mariny Solnej w Kołobrzegu. Środki pozyskane zostały w ramach projektu realizowanego przez Zachodniopomorski Szlak Żeglarski pt.: “Zapewnienie bezpieczeństwa żeglarzy w portach jachtowych, marinach w okresie zagrożenia COVID-19”.
Przekazanie odbyło się dzisiaj w Porcie Jachtowym, przed biurem portowym. Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Artur Lijewski  podziękował w imieniu pracowników Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg  za pomoc materialną udzieloną dla Mariny Solnej w walce z trwającą pandemią koronawirusa. Dzięki tym środkom zwiększy się poczucie bezpieczeństwa użytkowników portu w codziennej pracy. Podarowane środki pomogą nam w walce z pandemią.

Udostępnij