W Porcie Rybackim na Nabrzeżu Barkowskim wkrótce zostanie uruchomiona stacja zlewcza

Operacja pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej brzegów kanału portowego” polegała na zakupie i montażu stacji zlewczej ścieków typu STZ 212A2RPox z przeznaczeniem do pomiaru ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych . Operacja realizowana będzie na terenie Portu Rybackiego Kołobrzeg przy ulicy Węgorzowej (działki nr 4/98).

W ramach operacji stacji wyposażona będzie:

– interfejs komunikacyjny RS485 Modbus RTU,
– bezprzewodowy interfejs komunikacyjny GSM/GPRS,
– wąż spustowy wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem,
– układ pomiarowy,
– pobierak prób typu zoptymalizowany do pracy w stacjach zlewczych typu STZ

Zadanie realizowane będzie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Dofinansowanie wynosi 120 000,00 zł które pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR.

Stacja zlewcza zostanie najprawdopodobniej uruchomiona na przełomie grudnia i stycznia.

 

Udostępnij