Zaproszenie do współpracy: operator tramwaju wodnego

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. stara się dynamicznie dostosowywać swoją ofertę do rosnącego zapotrzebowania rynku. Kołobrzeski port staje się coraz bardziej funkcjonalny, a naszym celem jest stałe poszerzanie oferty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców i Turystów, po dokonaniu analizy potencjalnych atrakcji z zakresu turystyki wodnej, poszukujemy chętnych do uruchomienia i sprawowania funkcji operatora tramwaju wodnego. Zapotrzebowanie na tego typu atrakcję podyktowane jest w dużej mierze zainteresowaniem osób odwiedzających Port Morski, a także chęcią stworzenia nowej atrakcji miejskiej przybliżającej działalność Portu Morskiego.

 

ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o. przewiduje możliwość dofinansowania realizacji projektu.

Założenia tramwaju wodnego w Kołobrzegu:

– stworzenie nowej atrakcji miejskiej przybliżającej działalność Portu Morskiego;

– uruchomienie regularnej linii po wodach morskich wód wewnętrznych (z możliwością wychodzenia na redę portu);

– funkcjonowanie tramwaju minimum od wiosny do jesieni;

– minimum 4 rejsy dziennie po 30 minut każdy w okresie letnim;

– rejsy po uzgodnionej trasie z możliwością korzystania z przystanków wskazanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. (Port Jachtowy, Port Rybacki, Port Pasażerski), możliwe jest zorganizowanie dodatkowego przystanku na rzece Parsęcie w przypadku możliwości wpłynięcia przez jednostkę na wody śródlądowe;

– współpraca zostanie nawiązana na cały 2021 rok.

Armatorzy odpowiednich jednostek pływających zainteresowani współpracą zapraszamy do złożenia wniosków na adres e-mail sekretariat@zpmkolobrzeg.pl do dnia 11 grudnia 2020 r. Po analizie wniosków zaprosimy wszystkich zainteresowanych do ustalenia szczegółowych warunków współpracy, jednocześnie zaznaczamy, że ważną kwestię będą odgrywać możliwości techniczne jednostki, częstotliwość kursowania oraz zaproponowana przez armatora trasa potencjalnych rejsów.

Udostępnij