Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

RADA NADZORCZA Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z o.o. w Kołobrzegu zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Informacje o firmie audytorskiej wraz z wykazem przeprowadzonych w ostatnich trzech latach badań sprawozdań finansowych z informacją o nazwie i adresie badanego podmiotu.
  2. Oświadczenie o spełnianiu ustawowo określonych wymogów niezależności przy przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego.
  3. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania uczestnictwa w dwóch posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników Spółki.
  4. Cenę zawierającą wszystkie koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego, takie jak: wynagrodzenie, przekazania sprawozdania z badania, diety, dojazdy, zakwaterowanie, delegacje, korespondencja, koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników itp. i która ma być ceną ostateczną, łącznie z podatkiem VAT.
  5. Określenie warunków płatności.
  6. Harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego, w tym terminy badania wstępnego i/lub zasadniczego przeprowadzanego w siedzibie Spółki, w czasie godzin pracy pracowników ZPM Kołobrzeg,.
  7. Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

Oczekiwany termin przekazania sprawozdania z badania sprawozdania finansowego –
do 30 kwietnia 2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27 listopada 2020 r.

Podstawowe dane o Spółce:

  2018 r. 2019 r.
Suma bilansowa 78,8 ,mln 77,3 mln
Przychody ze sprzedaży 6,4 mln 7,5 mln
Przychody ogółem 9,9 mln 9,7 mln
Przeciętne zatrudnienie 17 etatów 18 etatów

 

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email