Zaproszenie na spotkanie

W dniu 4 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego (ul. Warzelnicza 1 w Kołobrzegu) odbędzie się spotkanie przedstawicieli Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu z armatorami jednostek rybackich. Tematem spotkania będzie:
1. odprawa graniczna jednostek rybackich;
2. ład i porządek publiczny w porcie rybackim;

Zapraszamy armatorów jednostek rybackich oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowymi zagadnieniami!

Udostępnij