Zapytanie ofertowe – prace zasypowe

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie robót zasypowych (likwidacja przegłębień powstałych przy nabrzeżach) przy niżej wymienionych nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki