ZAPYTANIE OFERTOWE – świadczenie usług zapobiegania zalodzeniu wód portu morskiego Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
świadczenie usług zapobiegania zalodzeniu wód portu morskiego Kołobrzeg.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2023 r. do godz. 10:00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe –
świadczenie usług zapobiegania zalodzeniu wód portu morskiego Kołobrzeg ” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego
przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie
ofertowe – świadczenie usług zapobiegania zalodzeniu wód portu morskiego Kołobrzeg”
lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule
maila wpisując „Zapytanie ofertowe – świadczenie usług zapobiegania zalodzeniu wód
portu morskiego Kołobrzeg “. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w
formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/
Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz.
10:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (11:00), odrębnym mailem należy
przesłać hasło do otwarcia oferty. Decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Zapytanie ofertowe kruszenie (1) 10 października, 2023 8:43 am 283 KB
pdf Wzór umowy kruszenie (2) 10 października, 2023 8:44 am 608 KB
pdf Klauzula informacyjna kruszenie (2) 10 października, 2023 8:44 am 364 KB
doc Formularz ofertowy kruszenie 10 października, 2023 8:44 am 49 KB
pdf Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 15 listopada, 2023 7:41 am 246 KB