Zapytanie ofertowe – Wykonanie robót hydrotechnicznych na nabrzeżach w Porcie Handlowym w Kołobrzegu

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
,,Wykonanie robót hydrotechnicznych na nabrzeżach w Porcie Handlowym w Kołobrzegu”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.03.2024 r. do godz. 10:30
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Oświadczenie BHP 8 marca, 2024 1:59 pm 85 KB
pdf Wzór umowy - Prace hydrotechniczne 8 marca, 2024 1:59 pm 577 KB
pdf Zapytanie ofertowe - Prace hydrotechniczne 8 marca, 2024 1:59 pm 2 MB
doc Formularz ofertowy - Prace hydrotechniczne 8 marca, 2024 1:59 pm 17 KB
pdf Klauzula informacyjna - Prace hydrotechniczne 8 marca, 2024 1:59 pm 365 KB
pdf Zawiadomienie o zamknięciu postępowania - prace hydro 21 marca, 2024 12:06 pm 246 KB