Zapytanie ofertowe – Wykonanie usługi polegającej na kontroli wstępu osób na Falochron Wschodni wejścia do Portu Kołobrzeg, poborze opłat za wstęp, utrzymaniu czystości na Falochronie Wschodnim

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
,,Wykonanie usługi polegającej na kontroli wstępu osób na Falochron Wschodni wejścia do Portu Kołobrzeg, poborze opłat za wstęp, utrzymaniu czystości na Falochronie Wschodnim

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2024 r. do godz. 10:30
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf 3. Klauzula informacyjna - obsługa falochronu 16 maja, 2024 7:34 am 367 KB
pdf 4. Oświadczenie BHP - obsługa falochronu 16 maja, 2024 7:34 am 85 KB
pdf Zapytanie ofertowe - obsługa falochronu 16 maja, 2024 7:34 am 2 MB
doc 1. Formularz ofertowy - obsługa falochronu 16 maja, 2024 7:34 am 16 KB
pdf 2. Wzór umowy - obsługa falochronu 16 maja, 2024 7:34 am 486 KB