ZAPYTANIE OFERTOWE – wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 3200 m2 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 3200 m2 w Porcie Handlowym w Kołobrzegu poprzez wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych.

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2023 r. do godz. 10:00:

1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – utwardzenie placu ” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – utwardzenie placu” lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila wpisując „Zapytanie ofertowe – utwardzenie placu “. Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy programu 7-zip/Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert (godz. 10:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (11:00), odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki

Plik Data dodania Wielkość pliku
doc Formularz ofertowy - utwardzenie placu 11 grudnia, 2023 2:18 pm 15 KB
pdf Klauzula informacyjna - utwardzenie placu 11 grudnia, 2023 2:18 pm 367 KB
pdf oświadczenie bhp 11 grudnia, 2023 2:18 pm 85 KB
pdf Wzór umowy na utwardzenie placu 11 grudnia, 2023 2:18 pm 572 KB
pdf Załącznik nr 1 do wzoru umowy 11 grudnia, 2023 2:18 pm 410 KB
pdf Załącznik nr 2 do wzoru umowy 11 grudnia, 2023 2:18 pm 562 KB
pdf Zapytanie ofertowe - Utwardzenie placu 11 grudnia, 2023 2:20 pm 504 KB
pdf Zawiadomienie o zakończeniu postępowania 20 grudnia, 2023 9:19 am 279 KB