Zapytanie ofertowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na uporządkowanie terenu Portu Handlowego z niepotrzebnych odpadów budowlanych i powyładunkowych.

Udostępnij

Załączniki

Załączniki