Zarządzenie nr 02/06/2021 w sprawie ,,Regulaminu udzielania przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zamówień na dostawy, usługi i roboty Budowlane”