Zarządzenie nr 05/02/2022 w sprawie wprowadzenia opłat za odbiór odpadów stałych od najemców, dzierżawców oraz podmiotów korzystających na podstawie innej umowy z gruntów lub obiektów, których dysponentem jest Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.