Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na “Świadczenie kopmleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.”

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki