Ćwiczenia w zakresie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w porcie Kołobrzeg

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg wraz z Kapitanatem Portu Kołobrzeg zorganizował wspólne ćwiczenia. Celem przeprowadzenia ćwiczeń było sprawdzenie skuteczności zwalczania zanieczyszczeń zgodnie z procedurą powiadamiania i reagowania zawartą w „Planie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych Kołobrzeg”. Ponadto dokonano oceny gotowości służb biorących udział w akcji.
 
Przebieg ćwiczeń :
 
W dniu 18 października 2021r. o godz. 08.53 Bosman dyżurny po otrzymaniu informacji o zanieczyszczeniu, uruchomił procedurę wzywania i powiadamiania służb według schematu zgodnego z aktualnym Portowym Planem Zwalczania Zagrożeń i Zanieczyszczeń dla wód portowych Portu Kołobrzeg.
 
Ocena zagrożenia:
 
Wyciek substancji ropopochodnej do wód portowych z jednostki USM-6, miejsce zdarzenia Nabrzeże Koszalińskie/Nabrzeże przy zjazdach Ro-Ro. Wielkości spodziewanego zanieczyszczenia poniżej 500 litrów.
 
Służby biorące udział w ćwiczeniach:
 
– DALBA Czesław Krewski;
– Portowa Ochotnicza Straż Pożarna „TRYTON” ;
– Usługi Portowe, Obsługa Kutrów Rybackich, Anna Dzwonek- Żytki, Michał Żytki;
– Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Brzegowa Stacja Ratownicza.
 
Wszystkie strony oceniły, że ćwiczenia zostały przeprowadzone sprawnie i pokazały jak ważna i celowa jest współpraca poszczególnych służb w przypadku zanieczyszczeń na wodach portowych. Na zakończenie Kapitan Portu Kołobrzeg, podziękował wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w ćwiczeniach.

Udostępnij