Zapytanie Ofertowe – Usługa Kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach ZPM Kołobrzeg Sp. z o.o.

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
,,Usługę kompleksowego sprzątania w pomieszczeniach Zamawiającego”

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2021r. do godz. 12:00
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego.

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Załączniki

Załączniki