Informacja o wyborze oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015

Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30.10.2015 r. dokonała wyboru oferty złożonej w  zapytaniu ofertowym na  wykonanie badania sprawozdania finansowego za rok 2015: KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Udostępnij